۴۰ پروژه کاربردی و جذاب با تغییر برنامه کیت آموزشی آردوینو

کتاب 40 پروژه با آردوینو
کتاب ۴۰ پروژه با آردوینو

 

۴۰ Arduino Project for Genius Student

مراکز عرضه :

مشهد : خیابان سعدی – پاساژ کتاب ( مهتاب ) – بهنام کیت  – تلفن ۳۲۲۵۴۰۹۰-۰۵۱

مشهد : خیابان سعدی – پاساژ کتاب ( مهتاب ) – انتشارات استاد – تلفن ۳۲۲۵۰۵۸۰-۰۵۱

telegram-download-buttom
ارتباط با مولف :