پک رباتیک جنگجو

پک رباتیک جنگجو
پک رباتیک جنگجو

 

نتیجه آموزش با این محصول :

  • آشنائی با علم روباتیک و اعتماد به نفس بیشتر
  • بکارگیری خلاقیت عملی و رشد آن
  • اولین گام برای ورود به دنیای روباتیک
  • ساخت یک روبات حرفه ای و جنگ جوی کامل
  • ایجاد انگیزه برای گامهای بعدی و تکمیل ایده ها
  • یادگیری فرهنگ کار گروهی
  • روشن کردن ایده های ذهنی برای کارآفرینی آتی
  • جلوگیری از افسردگی ، بیهودگی و ابتذال توسط جایگزینی روباتیک با دنیای مجازی
  • تکمیل درسهای تئوری مدارس درقالب پروژه عملیاتی

 

رباتیک ایران پروتل
رباتیک ایران پروتل

 

 

مراکز عرضه :

مشهد : خیابان سعدی – پاساژ کتاب ( مهتاب ) – بهنام کیت  – تلفن ۳۲۲۵۴۰۹۰-۰۵۱

 

telegram-download-buttom
ارتباط با پروتل ایران :