کتاب آلتیوم دیزاینر
کتاب آلتیوم دیزاینر  ۱۳۰۰۰ تومان
کتاب 40 پروژه با آردوینو
کتاب ۴۰ پروژه  آردوینو   ۱۷۰۰۰ تومان
پک رباتیک جنگجو
پک رباتیک جنگجو     ۴۵۰۰۰ تومان
40 پروژه آردوینو
برد آموزشی۴۰ پروژه آردوینو                 ۷۰۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

امکان سفارش تلفنی خریدهای بالای ۲۰۰ هزار تومان با شماره    ۶۶۹۸-۸۰۲-۰۹۳۵